ABOUT CWIC SCAFFOLDING ACADEMY 

Academi Sgaffaldiau Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru Prifysgol Cymru Trinity St Davids

Beth yw Academi Sgaffaldiau (CWIC)?

Mae’r Academi Sgaffaldiau (CWIC) yn darparu hyfforddiant yn ei canolfan newydd gwerth £ 1.5m yn Abertawe.

Dan arweiniad CWIC ac wedi’i ariannu gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru (CITB), mae’r ganolfan newydd wedi’i lleoli mewn cyfleuster pwrpasol ar Ffordd Fabian ym Mae Abertawe.

Mae amrywiaeth o gyrsiau’n cael eu cyflwyno’n lleol i ddiwallu anghenion y diwydiant adeiladu – bydd hyn hefyd yn golygu na fydd myfyrwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n dymuno ennill hyfforddiant sgaffaldiau eang yn gorfod teithio i Loegr na thu hwnt i ennill set lawn o sgiliau .

Mae’r adeilad presennol wedi’i adnewyddu i ofynion CISRS ac mae ganddo arwynebedd llawr mewnol o tua 2,000 metr sgwâr sy’n cynnwys naw bae hyfforddi a phedair ystafell ddosbarth bwrpasol, un gyda chyfleusterau TG.

Ein Cyrsiau

Dewiswch isod o’n dewis eang o gyrsiau. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, rhowch alwad i ni. 01792 482022 neu danfon ebost I scaffolding.academy@uwtsd.ac.uk

NOCN-Logo-WO-PONG-c2a1514f
cisrs-cwic
CWIC Logo Colour PNG 070916
CITB-cwic
NASC Training Provider Member logo