AMDANOM NI

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru yn cyflwyno hyfforddiant Sgaffaldiau yn ei Academi Sgaffaldiau yn Abertawe

Read More

CYRSIAU HYFFORDDIANT

Dewiswch isod o'n dewis eang o gyrsiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ni ar 01792482022

Read More

Apprenticeship

Mae'r Cwrs Prentisiaeth ar gyfer pobl sydd eisiau ennill cymhwyster academaidd mewn sgaffaldiau tra ennill profiad proffesiynol

Read More

CALL for SCAFFOLDING APPRENTICES

-June INTAKE 2023

**Limited Spaces Left**

To register your interest directly please use this link click here

To find out more about the scaffolding apprenticeship click here and register interest for future intakes on the form or email us at scaffolding.academy@uwtsd.ac.uk

CISRS Advanced Scaffolding Course

COURSE DATE: 26th June 2023 (10 days)

Open from 8am until 5pm. Contact the Academy via Facebook, Linkedin, email or the website to reserve a space.

Book NOW!

Email – scaffolding.academy@uwtsd.ac.uk

CROESO I ACADEMI SCAFFOLDIAU CWIC

I ddechrau, cydweithiodd Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru UWTSD (CWIC) ag Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru (CITB) i ddatblygu ei Academi Sgaffaldiau newydd gwerth £1.5m yn Abertawe.

Dan arweiniad CWIC, ac wedi’i ariannu gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru (CITB), mae’r ganolfan newydd, wedi’i lleoli mewn cyfleuster pwrpasol ar Ffordd Fabian ym Mae Abertawe.

Bydd Academi Sgaffaldiau CWiC yn galluogi cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau  lleol i ddiwallu’r anghenion y diwydiant adeiladu – bydd hyn hefyd yn golygu na fydd myfyrwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n dymuno ennill hyfforddiant sgaffaldiau eang yn gorfod teithio i Loegr na thu hwnt i ennill set lawn o sgiliau .

NASC Training Provider Member logo
cisrs-cwic
NOCN-Logo-WO-PONG-c2a1514f
Print
CWIC Logo Colour PNG 070916